Ekeberg frisbeegolfbane ble etablert av Pancake Circle Ltd. Lørenskog Frisbeeklubb helt tilbake i 1984. Den ligger i et område som er til fri bruk for alle, og det koster derfor ingenting å spille der. Fram til rundt årtusenskiftet var det kun ni hull. Banen ble så utvidet til tolv og siden atten hull i 2004. Drift av banen og kontakt med offentlige etater står Pancake for. Det er også de som eier kurver, matter og utkastskilt. Spørsmål knyttet til banens utforming bør derfor rettes til Pancake.

Ekeberg Sendeplateklubb driver mye av den regelmessige aktiviteten på banen. Banens offisielle banekart er gjenspeilet på utkastskiltene. Under arrangementer vil det kunne forekomme banekart som på noen hull avviker noe fra det offisielle banekartet.

Av sikkerhetsmessige årsaker måtte vi i 2015 gjøre noen endringer på banen for bedre sikkerheten for spillere og andre som benytter området. Dette arbeidet foregår fortsatt og videre endringer vurderes. 

I 2018 ble kurvene på banen byttet ut etter Pancake fikk støtte fra sparebankstiftelsen til nytt anlegg i tillegg til at det ble bygget flere utkastfelt. Vi håper å ha nytt banekart klart i løpet av våren 2019.