Pancake Circle Ltd., Lørenskog Frisbee Klubb

Postboks 330, 1471 Lørenskog

Organisasjonsnummer: 913372964

Konto nummer: 1503.82.41793

Henvendelser angående lostdisc’er, banen i rådhusparken eller discgolf generelt sendes til discgolf@pancake.no

Dersom dere har spørsmål knyttet til Ultimate, ta kontakt med Frode Sævig på +47 99640680 eller Christian Schöpke +47 94153676. Du kan også sendee-post til ultimate@pancake.no

Henvendelser knyttet til klubben generelt, sendes til post@pancake.no, eller ved å benytte skjemaet på denne siden.