Rådhusparken DiscGolf Park ble offisielt åpnet 8. juni 2015.  Ordfører Aage Tovan tok det første offisielle utkastet, som åpning av banen. Etterpå ble åpningen feiret med kake til alle fremmøtte. 23 spillere deltok på vår første mandagsgolf. 

Rådhusparken er en nybegynnervennelig bane med varierte hull, både i skog og park. En flott bane som passer for alle ferdighetsnivå.

Høsten 2020 ble det gjort flere større endringer på banen. Samtlige tee-steder ble oppdatert med gress. På flere av hullene er det gjort mindre justeringer som flytting av tee-sted, eller kurv. I tillegg er gamle hull 18 fjernet grunnet ombygginger rundt skolen. I stedet er det bygget et nytt hull 4 i skogen på baksiden av rådhuset. Dette har forskjøvet hullrekkefølgen fra hull 4 og utover.

Den største endringen på banen er at tee-stedet på gamle hull 11 (nå 12) er flyttet opp på toppen av skråningen, til venstre bak kurven på hull 11 (gamle 10). Dette har gjort hullet til ett av de mest spektakulære og utfordrende hullene på banen, hvor du har vann i spill nesten hele veien til hullet.