Ekeberg Frisbee Golf

Ekeberg frisbeegolfbane ble etablert av Pancake Circle Ltd. Lørenskog Frisbeeklubb helt tilbake i 1984. Den ligger i et område som er til fri bruk for alle, og det koster derfor ingenting å spille der. Fram til rundt årtusenskiftet var det kun ni hull. Banen ble så utvidet til tolv og siden atten hull i 2004. Drift av banen og kontakt med offentlige etater står Pancake for. Det er også de som eier kurver, matter og utkastskilt. Spørsmål knyttet til banens utforming bør derfor rettes til Pancake.

 

Ekeberg Sendeplateklubb driver mye av den regelmessige aktiviteten på banen. Banens offisielle banekart er gjenspeilet på utkastskiltene. Under Onsdagsgolfen og andre arrangementer vil det kunne forekomme banekart som på noen hull avviker noe fra det offisielle banekartet.

Av sikkerhetsmessige årsaker, tok Pancake med hjelp av Ekeberg Sendeplate Klubb ned utkastskilt og kurver til hull 1, 2, 15 og 16.  Dette skjedde 22. november 2015.  Banen spilles foreløpig fra hull 3, og når en har spilt hull 14 går en til hull 17.  Det vurderes endring av hele banen i 2016. 

Last ned banekart (PDF)

Skisse av banen (2012)       Informasjon hentet fra  http://ekebergsk.com/

Skisse av banen (2012)       Informasjon hentet fra http://ekebergsk.com/